Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 14 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách - SEARCH