BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXXII XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT - SEARCH