BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXXI THỦ TỤC RÚT GỌN - SEARCH